spakle logo spakle

Accessories

ยาสีฟัน

ไหมขัดฟัน สปาร์คเคิล 

สปาร์คเคิล ไหมขัดฟัน เพื่อฟันขาว กลิ่นสเปียร์ มิ้นท์ ขนาด 30 เมตร

เส้นไหมสามารถขยายตัวขึ้นได้พอดีกับร่องฟัน ทำความสะอาด ระหว่างซอกฟันและร่องเหงือกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฟันขาว

เส้นไหมเคลือบแว๊กซ์เพื่อความเหนียวนุ่ม ทนทานไม่ฉีกขาดไม่ระคายเคือง

กลิ่นสเปียร์ มิ้นท์ ช่วยให้ความรู้สึก ลมหายใจหอมสดชื่น

สั่งซื้อ

ไหมขัดฟัน สปาร์คเคิล 

สปาร์คเคิล ไหมขัดฟัน เพื่อฟันขาว กลิ่นสเปียร์ มิ้นท์ ขนาด 30 เมตร

เส้นไหมสามารถขยายตัวขึ้นได้พอดีกับร่องฟัน ทำความสะอาด ระหว่างซอกฟันและร่องเหงือกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฟันขาว

เส้นไหมเคลือบแว๊กซ์เพื่อความเหนียวนุ่ม ทนทานไม่ฉีกขาดไม่ระคายเคือง

กลิ่นสเปียร์ มิ้นท์ ช่วยให้ความรู้สึก ลมหายใจหอมสดชื่น