spakle logo spakle

Articles


ตรวจสุขภาพฟันประจำปี จำเป็นมั้ย?

ตรวจสุขภาพฟันประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คและรักษาโรคในช่องปากอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต

แต่แปลก แม้แต่การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี คนไทยส่วนใหญ่ยังละเลยที่จะตรวจ ฉะนั้นการตรวจสุขภาพฟันประจำปีหรือพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะตรวจเมื่อมีปัญหาเรื่องฟันที่แก้ไม่ได้ด้วยตัวเอง เพราะคิดว่าปัญหาสุขภาพช่องปากไม่ใช่เรื่องใหญ่ เดี๋ยวก็หาย ซื้อยาทานเองก็ได้ จนกระทั่งเริ่มเรื้อรังแก้ไม่หาย จึงสละเวลาออกมาพบทันตแพทย์ ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินแก้ไข กลายเป็นโรคปริทันต์อักเสบ นำไปสู่การสูญเสียฟันอย่างถาวร ซึ่งต้องเตือนว่าถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องทำใจอย่างเดียว เพราะร่างกายไม่อาจฟื้นฟูเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระเบ้าฟันที่ถูกทำลายให้กลับไปเป็นดังเดิมได้

การรักษาสุขอนามัยช่องปากจึงมีความสำคัญและไม่ควรละเลย

แปรงสีฟัน Sparkle Ionic ถูกพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยนวัตกรรมพลังประจุลบที่จะเข้าขจัดคราบพลัคและแบคทีเรียในช่องปากและฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนแปรงเรียวและนุ่มขนาดเล็กเพียง 0.01 มม. เข้าซอกซอนฟันและร่องเหงือกได้อย่างทั่วถึง ทำให้ฟันขาวสะอาด อ่อนโยนต่อเหงือก จบปัญหาช่องปากเรื้อรังที่นำไปสู่โรคปริทันต์อักเสบ

พิสูจน์ผลลัพธ์ช่องปากสุขภาพดี พร้อมคราบพลัคที่ลดลง จากการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปีโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลังใช้เป็นประจำต่อเนื่อง

Sparkle Ionic สนับสนุนให้คนไทยใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน

ตรวจสุขภาพฟันประจำปี จำเป็นมั้ย?

ตรวจสุขภาพฟันประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจเช็คและรักษาโรคในช่องปากอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคต

อ่านรายละเอียด...

รู้หรือไม่!? แปรงสีฟันไฟฟ้า มีกี่ประเภท แล้วแบบไหนที่เหมาะกับช่องปากเรา

เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จัก แปรงสีฟันไฟฟ้า อย่างแน่นอน เพราะในบ้านเรามีนวัตกรรมนี้มาค่อนข้างนานแล้ว แปรงสีฟันไฟฟ้าสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไป

อ่านรายละเอียด...