spakle logo spakle

Toothbrush

แปรงสีฟัน

Sparkle Turbo White
สปาร์คเคิล เทอร์โบ ไวท์

สปาร์คเคิล เทอร์โบ ไวท์ ฟันขาว สะอาดลึกถึงร่องเหงือก ด้วยขนแปรง 2 ระดับ ซอกซอนได้ล้ำลึก นุ่มนวลต่อเหงือกและฟัน

สั่งซื้อ

Sparkle Turbo White
สปาร์คเคิล เทอร์โบ ไวท์

ฟันขาว สะอาดลึกถึงร่องเหงือก ด้วยขนแปรง 2 ระดับ ซอกซอนได้ล้ำลึก นุ่มนวลต่อเหงือกและฟัน