spakle logo spakle

Dentist


ยาสีฟันที่ช่วยแก้อาการเสียวฟัน ไม่ทราบว่าใช้ได้ผลจริงหรือไม่

                 

ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในท้องตลาดมีมากมายให้เลือกตามนวัตกรรมของผู้ผลิตคิดค้น โดยกลไกลดอาการเสียวฟันคือ การใช้สารหรืออนุภาคไปปิดกั้นการไหลเวียนของสารนำเข้าและออกภายในท่อเนื้อฟัน ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมการสร้างผลึกแร่ธาตุไปอุดท่อเนื้อฟัน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการสะสมแร่ธาตุ จึงเป็นเหตุให้ผู้ใช้ไม่ได้ลดอาการเสียวฟันแบบหายขาดทันที หรือ อีกนวัตกรรมคือ ใช้สารกลุ่มอนุภาคโปรตีนไปอุดท่อเนื้อฟันโดยตรง ซึ่งยาสีฟันกลุ่มนี้ ผู้ใช้อาจจะรู้สึกว่าอาการเสียวฟันถูกบรรเทาลงทันที แต่อย่างไรก็ตาม โปรตีนที่เข้าไปยึดเกาะในท่อเนื้อฟันนั้นเกาะอย่างไม่เสถียร สามารถถูกขัดสีออกได้หากผู้ใช้มีการแปรงฟันที่รุนแรง ดังนั้นหากจะกล่าวว่ายาสีฟันแก้เสียวฟันช่วยแก้เสียวฟันได้ไหม ในนวัตกรรมปัจจุบันคงตอบได้เพียงว่าช่วยลดหรือบรรเทาอาการเสียวฟันได้ แต่จะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะขึ้นกับ พฤติกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น การแปรงฟันไม่ถูกวิธี การรับประทานอาหารที่มีกรดหรือเปรี้ยวเป็นประจำ เป็นต้น

**หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สนับสนุนข้อมูลโดย ทันตแพทย์ ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิค Club Smile