spakle logo spakle

Dentist


ไหมขัดฟันมีความสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพช่องปาก และ เราควรใช้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

ไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการดูแลทำความสะอาดช่องปากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแปรงสีฟัน เนื่องจากบริเวณด้านประชิดฟัน ขนแปรงไม่สามารถเข้าทำงานได้ ดังนั้น เราควรใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันก่อนการแปรงฟันเพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ที่สะสมได้อย่างทั่วถึง ส่วนแต่ละยี่ห้อจะมีการเคลือบสาร wax หรือ mint เพื่อให้เกิดความรู้สึกเย็นสะอาดสดชื่นหลังการทำความสะอาดซอกฟัน คนไข้จะรู้สึกดีเพิ่มมากขึ้น

**หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สนับสนุนข้อมูลโดย ทันตแพทย์ ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิค Club Smile

รู้หรือไม่!? แปรงสีฟันไฟฟ้า มีกี่ประเภท แล้วแบบไหนที่เหมาะกับช่องปากเรา

เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จัก แปรงสีฟันไฟฟ้า อย่างแน่นอน เพราะในบ้านเรามีนวัตกรรมนี้มาค่อนข้างนานแล้ว แปรงสีฟันไฟฟ้าสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก มากกว่าแปรงสีฟันทั่วไป

อ่านรายละเอียด...