spakle logo spakle

Dentist


อาการปวดฟันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง และ ควรดูแลอย่างไรเมื่อเกิดอาการ

การปวดฟันมีจากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดจากเหงือกหรือฟันได้ หากเกิดจากเหงือก อาจจะต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนและเกลารากฟัน หรือ เกิดจากเศษอาหารอัดติดซอกฟันทำให้เกิดอาการปวด คล้ายการปวดฟัน แต่หากการปวดฟันมีสาเหตุจากฟันมักมีสาเหตุจากฟันผุที่ทะลุโพรงประสาทฟัน จำเป็นต้องรักษารากฟัน

**หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สนับสนุนข้อมูลโดย ทันตแพทย์ ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิค Club Smile