spakle logo spakle

Dentist


การฟอกสีฟันดีหรือไม่อย่างไร และ การฟอกที่บ้านและที่คลินิคประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร

การฟอกสีฟันจะตอบว่าดีหรือไม่ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการทำ หากมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามฟันขาวและดูน่ามอง การฟอกสีฟันอาจจะเป็นข้อดีของการทำ แต่หากมองในแง่ผลกระทบหลังทำ คือ อาจจะมีอาการเสียวฟันหลังทำได้ในช่วง 24-48 ชั่วโมง แบบชั่วคราวเป็นพักๆ โดยประสิทธิภาพของการฟอกสีฟันที่บ้านกับที่คลินิกเท่าเทียมกัน แตกต่างเพียงระยะเวลาที่เห็นผล กล่าวคือการฟอกสีฟันที่คลินิกจะสามารถเห็นผลได้ทันทีที่ทำ ส่วนฟอกสีฟันที่บ้านจะเห็นผลหลังจากทำไปประมาณ 1 -2 อาทิตย์

หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สนับสนุนข้อมูลโดย ทันตแพทย์ ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิค Club Smile