spakle logo spakle

Toothpaste

Toothpaste
Sparkle Natural Himalayan Pink Salt

ยาสีฟันจากเกลือธรรมชาติมีออณูเล็กบริสุทธิ์ Himalayan Pink Salt และ Bolivian Pink Sait ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขั้นสูง โซเดียม, แคลเซียม, โปตัสเซียม, แมกนีเซียม และเหล็ก ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ลดการสะสมของคราบพลัคที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือก และช่วยดูแลเหงือกด้วยสารสกัด Propolis จากธรรมชาติที่คัดสรรเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมี PVP ที่ช่วยสลายคราบเหลืองของ ชา กาแฟ อย่างอ่อนโยน ลดการทำลายสารเคลือบฟัน เพื่อสุขภาพที่ดีของเหงือก ฟันแข็งแรงและขาวเป็นประกาย

*Results vary for each individual

Buy Now

*Results vary for each individual