spakle logo spakle

Dentist


นอกจากแปรงสีฟันแล้ว เราควรใช้เครื่องมือทำความสะอาดประเภทอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร

ถึงแม้ว่าการแปรงฟันเป็นวิธีเชิงกลที่เป็นมาตรฐานของการทำความสะอาดฟันที่ดีที่สุดในปัจจุบันแต่ การแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันยังมีข้อจำกัดในบางบริเวณ เช่น ซอกฟัน ใต้เหงือกที่มีเหงือกร่น จำมีความจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันร่วมด้วย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและสะอาดได้มากขึ้น เช่น แปรงซอกฟัน แปรงกระจก ไหมขัดฟัน เป็นต้น

**หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่านั้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ สนับสนุนข้อมูลโดย ทันตแพทย์ ธนพจน์ นิลโมจน์ คลินิค Club Smile